آدرس :    تهران – گاندی جنوبی خیابان پنجم – پلاک 5 – واحد 6       ایمیل :     info @fooladrahnemoun.com    Telegram Instagram Whatsapp به صفحه اطلاع رسانی شرکت فولاد رهنمون صنعت خوش آمدید کنسانتره کنسانتره یکی از محصولات ثانویه
ادامه مطلب

آدرس :    تهران – گاندی جنوبی خیابان پنجم – پلاک 5 – واحد 6       ایمیل :     info @fooladrahnemoun.com    Telegram Instagram Whatsapp به صفحه اطلاع رسانی شرکت فولاد رهنمون صنعت خوش آمدید تیرآهن تیرآهن تیرآهن مهمترین نوع پروفیل
ادامه مطلب

به صفحه اطلاع رسانی شرکت فولاد رهنمون صنعت خوش آمدید آدرس :    تهران – گاندی جنوبی خیابان پنجم – پلاک 5 – واحد 6       ایمیل :     info @fooladrahnemoun.com    Telegram Instagram Wordpress گندله سنگ‌های آهن مهم‌ترین و عمده‌ترین
ادامه مطلب

آهن اسفنجی آهن اسفنجی از احیای مستقیم Direct reduce ironاست.منظورآهن اسفنجی همان گندله می باشد.که طی عملیات احیای بی واسطه بدون نیاز به ذوب سنگ آهن،اکسیژن حذف می گردد.آهن اسفنجی داری عیاربالای آهن بوده که امروزه با توجه به کمبود ضایعات آن
ادامه مطلب