آدرس :    تهران – گاندی جنوبی خیابان پنجم – پلاک 5 – واحد 6       ایمیل :     info @fooladrahnemoun.com   

Logoسsvg

به صفحه اطلاع رسانی شرکت فولاد رهنمون صنعت خوش آمدید

آهن اسفنجی

آهن اسفنجی از احیای مستقیم Direct reduce ironاست.منظورآهن اسفنجی همان گندله می باشد.که طی عملیات احیای بی واسطه بدون نیاز به ذوب سنگ آهن،اکسیژن حذف می گردد.آهن اسفنجی داری عیاربالای آهن بوده که امروزه با توجه به کمبود ضایعات آن وصرفه جویی درمصرف انرژی بسیارحائزاهمیت است.

عیارآهن اسفنجی:عیار ومیزان آهن اسفنجی در بین 84الی 95درصد می باشد.عیاربالای آهن اسفنجی موجب شده منبع مناسبی برای تولید آهن وفولاد می باشد.

کاربرد آهن اسفنجی:

آهن اسفنجی جایگزین مناسبی برای ضایعات آهن است می توان با استفاده از این ماده درصد بالایی از مواد اولیه برای فراهم آوردن ذوب مورد نیاز واحدهای فولاد سازی را بجای بهره گیری از ضایعات، تهیه نمود. یکی از مهم ترین کاربردهای آهن اسفنجی در کوره های القائی می باشد. اصلی ترین کاربرد آهن اسفنجی، جایگزینی آن بجای ضایعات آهن بود که به غیر از اینکه کمبود ضایعات آهن را جبران میکند، مزیت های فراوانی نسبت به قراضه (ضایعات آهن) دارد. آهن اسفنجی پس از تولید در کوره می رود و پس از ذوب شدن به شکل های مورد نیاز در می آید. شکل اسلب، بیلت و میلگرد حالت هایی هستند که ممکن است آهن اسفنجی پس از ذوب شدن به آن ها در بیاید. از آهن اسفنجی در کوره های القائی به جای قراضه استفاده می شود که البته این کار نیاز به دانش زیادی دارد و در صورتی که شرایط را برای استفاده از آن ایجاد کنید می توانید سود مناسبی از این مورد ببرید. مهم ترین استفاده و کاربرد آهن اسفنجی آن است که می توان به طور کلی از این نوع آهن به جای ضایعات آهن استفاده کرد و آهن ذوب شده ی لازم برای کار از این طریق تامین کرد. آهن اسفنجی از کاربردی ترین مواد در عصر جدید صنایع فولاد می باشد.