آدرس :    تهران – گاندی جنوبی خیابان پنجم – پلاک 5 – واحد 6       ایمیل :     info @fooladrahnemoun.com   

Logoسsvg

به صفحه اطلاع رسانی شرکت فولاد رهنمون صنعت خوش آمدید

نبشی به قطعه ای فلزی گفته میشود که در سازه های فلزی کاربرد فراوانی دارد.نبشی و ناودانی ازجمله قطعات فلزی هستند که به صورت منفرد و همچنین ترکیبی کاربرد دارد.
در اصل نبشی وظیفه متصل کردن دو قسمت فلزی به یکدیگر را بر عهده دارند.از نبشی ها برای متصل کردن پل ها به ستون ها و همچنین صفحات به ستونها مورد استفاده قرار میگیرد. از نبشی همچنین
برای ساخت خرپا نیز استفاده میشود.از سری نبشی هایی که در اسانسور سازی استفاده فراوانی دارد نبشی های خرد شده میباشند که به انها نبشی لقمه گفته می شود.
دو محصول نبشی و ناودانی کاربردهای زیاد و متنوعی را در صنعت دارند که تفاوت هایی نیز نسبت به یکدیگر دارند

در ادامه می توانید اطلاعات بیشتری را درباره خرید نبشی و خرید ناودانی و تفاوت های آن ها به دست بیاورید پس در ادامه با ما همراه باشید.
نبشی آهنی
یکی از انواع نبشی که در خرید نبشی با آن مواجه می شوید ، نبشی آهنی نام دارد که برای استفاده در سازه های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. نبشی آهنی دارای دو ضلع عمود بر هم می باشد
و خرید نبشی از این نوع به منظورهای مختلفی برای پروژه های ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد. شکل این پروفیل L بوده و از انواع مهم در سازه های فوالدی محسوب می شود.
همان طور که گفته شد نبشی ها دارای دو قسمت عمود بر یکدیگر می باشند که ممکن است این دو قسمت در یک اندازه و یا در اندازه مختلفی باشند به این ترتیب به آن ها بال مساوی و یا بال غیر مساوی می گویند. ضخامت و طول بال های نبشی ها بیانگر نام انواع نبشی می باشد. اگر نبشی از دوبال مساوی تشکیل شده باشد به آن بر اساس اندازه بال برای مثال L200 و اگر بال ها دارای اندازه های
نامساوی باشند آن را برای مثال 300*L200 نامگذاری می نمایند که این اعداد بر روی آن ها نوشته شده و در هنگام خرید نبشی می توانید آن را بر رو نبشی بخوانید.
کاربرد نبشی
همان طور که پیش تر نیز به آن اشاره کردیم هدف از خرید نبشی کاربردهای متنوعی می باشند که در ادامه به برخی از ان ها اشاره خواهیم کرد.
از خرید نبشی برای متصل نمودن پل به ستون، تیراهن به بیم های باربر، ساختن ستون، ساختن خرپا، ساختن سقف کرمیت برای بال باالیی تیرچه و همچنین برای اتصاالت نیم گیردار و گیردار و بسیاری دیگر
از موارد، خرید نبشی اجتناب ناپذیر می باشد.
ناودانی چیست
در خرید ناودانی با پروفیل های U شکلی مواجه خواهید شد که به دو شکل تولید می شوند و در خریدناودانی باید بدانید که چه نوع از ناودانی برای خرید مورد نظر شما می باشد.
روش پرسی که در این روش از ساخت ناودانی از پرس استفاده می شود و خرید ناودانی را می توانید بر اساس نیاز از این نوع انجام دهید.
روش فابریک: که در این روش تولید ناودانی ار ابتدا ناودانی به همان شکل ناودانی تولید می شود.
البته نوع دیگری از ناودانی که در خرید ناودانی با آن روبرو خواهید شد ناودانی مشبک و ساده می باشد. درباره ناودانی مشبک می توان گفت که این نوع از ناودانی از ورق گالوانیزه به شکل گرم و سرد تولید
می شود که دارای کاربردهای ساخت قفسه های فوالدی محکم، سازه های با سبک فوالدی و نصب سنگ به شکل خشک می باشد.
خرید ناودانی ساده نیز برای ساخت پل های باربر مورد استفاده قرار می گیرد که از ورق گرم تولید می شود و می توان آن را گالوانیزه نیز نمود.
از ناودانی می توان برای استفاده های مختلفی بهره گرفت که از آن دسته می توان به استفاده از ناودانی در ماشین آلات، چهارچوب، ترمیم بنابر معماری، ساختمان، تجهیزات ساخت و ساز و تشکیلات
دریایی استفاده نمود