میلگرد ها در واقع پروفیل هایی بسیار کاربردی، با سطح مقطع دایره ای شکل و توپر می باشند. این محصول واجد انواع مختلفی می باشد که نوع فلزی آجدار آن اغلب در صنعت ساختمان سازی استفاده می شود. به جهت آشنایی با انواع میلگرد ها و کاربرد آنها در صنعت، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.